ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก


                    

ฐานข้อมูลออนไลน์ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลฯ พุทธชินราช

             

              

            
 

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK พยาบาลอนามัยชุมชน

    

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK พยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

    

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

    

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

     

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK พยาบาลเด็กและวัยรุ่น

    
    

แนะนำรายชื่อหนังสือภาษาไทย E-BOOK วิทยาศาสตร์สุขภาพ

    


หนังสือใหม่ปี 2556
พยาบาล/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
►แผลเบาหวาน/จุมพล วิลาสรัศมี
►โรคของดวงตา/พวงทอง ไกรพิบูลย์
►กลั่นปัสสวาะไม่อยู่: ปัญหาที่ไม่ควรละเลย/วชิร กชการ
►From Basics to Bedsides/สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
►ดูแลไตไม่ให้เสื่อม/วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์
►เลือดออกในสมอง
►โรคหลอดเลือดดำ/จุมพล วิลาสรัศมี
►โรคภูมิแพ้ในเด็ก: สาเหตุและการป้องกัน/สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ปฏิทินกิจกรรม Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.